Wedstrijdreglement Kampioenschap van Dordrecht 2021

 

Inschrijving

Aan het Kampioenschap van Dordrecht 2021 kunnen naast leden van DC Dordrecht ook leden van andere damverenigingen en huisdammers deelnemen. Inschrijving dient schriftelijk of mondeling te geschieden bij het bestuur c.q. de wedstrijdleiding.  Deelname door jeugdleden wordt alleen geaccepteerd na toestemming van hun ouders/verzorgers. 

 

Inschrijfgeld

Deelname door leden van DC Dordrecht is gratis; niet-leden betalen een jaarlijks door het bestuur vast te stellen inschrijfgeld. Voor 2021 bedraagt dit € 25,00

 

Indeling

Er wordt gespeeld in één groep. Binnen deze groep is er een indeling in twee klassen, namelijk Hoofdklasse met spelers die een rating hebben van 1000 of meer en 1e klasse met spelers die een rating hebben tot 1000. Spelers met een rating van 1000 of meer mogen niet in de 1e Klasse worden ingedeeld. Spelers met een rating onder de 1000 kunnen op eigen verzoek worden ingedeeld in de Hoofdklasse. De indeling vindt plaats volgens de KNDB ratinglijst per 1 juli 2021. In de groep spelen alle deelnemers twee keer tegen elkaar. Bij meer dan acht deelnemers speelt men slechts één maal tegen elkaar.

 

Wedstrijdrooster

Alle deelnemers ontvangen ca. een week voor aanvang van de wedstrijden het wedstrijdrooster. Er worden vaste data voor de ronden vastgesteld. In principe zullen deze in volgorde worden afgewerkt. Ook zal een aantal inhaalronden worden gepland.

 

Aanvang van de wedstrijden

De wedstrijden om het kampioenschap van Dordrecht worden op een aantal dinsdagavonden gespeeld in “De Prinsemarij”, en beginnen om 19.30 uur.

Als blijkt dat een speler zonder bericht van verhindering niet opkomt om zijn/haar partij te spelen zal de partij voor hem/haar verloren worden beschouwd.

 

Verhindering

Deelnemers dienen op de in het clublokaal aanwezige absentielijst vroegtijdig aan te geven op welke data zij verhinderd zijn en dit ook te melden aan zijn tegenstander van die ronde. In geval van niet vooraf voorziene verhindering dient dit uiterlijk op dinsdag vóór 18.00 uur telefonisch aan de wedstrijdleiding te worden doorgegeven en aan zijn/haar tegenstander (zie bijlage met telefoonnummers en e-mail adressen van de deelnemers). De wedstrijdleiding zal dan op één van de inhaalronden de partij opnieuw vaststellen. Bij het niet nakomen van deze regel is de partij voor de speler die in gebreke is gebleven verloren.

Speeltempo

Het speeltempo is 45 minuten + 1 minuut per zet. Echter, het is spelers toegestaan in onderling overleg, en met wederzijdse goedkeuring, een afwijkend speeltempo toe te passen. Dit dient dan wel voor aanvang van de partij aan de wedstrijdleiding te worden meegedeeld. Partijen kunnen alleen afgebroken worden in geval van ziekte of indien thuiskomst van een speler om dringende redenen is gewenst. Het afbreken van een partij en het vaststellen van een datum voor het uitspelen hiervan dient te geschieden in overleg met de tegenstander en de wedstrijdleider.

 

Puntentelling

Er wordt gespeeld volgens de door de KNDB gehanteerde puntentelling t.w. winst =2 punten, remise =1 punt, verlies = 0 punten.

 

Prijzen

De winnaar van de Hoofdklasse en Eerste klasse ontvangen een geldbedrag van € 30,00 De nummer twee in de Eerste klasse ontvangt een geldbedrag van  € 15,00

Bij gelijk eindigen op plaatsen die recht geven op een prijs of waar het kampioenschap in het geding is worden er 2 beslissingspartijen gespeeld. Indien dan nog geen beslissing is gevallen zullen er sneldampartijen volgen, per partij heeft iedere speler 5 minuten bedenktijd plus 5 seconden per zet volgens het Fischer systeem. Net zolang tot er een beslissing is gevallen. Alle beslissingspartijen zullen worden vastgesteld door de wedstrijdleider in overleg met de betrokken spelers.

Tevens ontvangt de all-round kampioen de wisselbeker met zijn naam er op.

 

Rechten m.b.t. deelname aan de externe competities

Aan het kampioenschap van Dordrecht kunnen geen rechten worden ontleend voor plaatsing in één van de DC Dordrecht teams.

De samenstelling van teams die deelnemen aan externe competities geschiedt door het bestuur.

 

Wedstrijdleiding

De organisatie en leiding van dit kampioenschap valt onder de verantwoording van het bestuur van DC Dordrecht. De wedstrijdleiding is in handen van:

 

Anton Kosior

( 078-6134893  

* akosior2@xs4all.nl

 

 

                  Het clublokaal is vanaf 19.15 bereikbaar op ( 06-16128256