Kampioenschap van Dordrecht 2006

De Kampioenen van Dordrecht 2006

Arie van de Weteringh

Hoofdklasse

Aart de Bruin

1e Klasse

Leen Sommeling

2e Klasse

 Hoofdklasse Rating 12345678 We  Pt 
1Arie van de Weteringh 1375 X1 11 1 2 2 2 22 12 2 2 2 1423
2Rob van Eijk 1205 1 1X1 0 2 2 2 12 2 1 2 2 21421
3Anton Kosior 1314 1 1 1 2 X1 1 2 1 2 21 20 1 1418
4Randy Horne 1176 0 0 0 0 1 1 X1 2 2 2 2 21 11415
5Fons Huijbreghts 1073 0 00 10 1 1 0 X2 0 2 1 1 1 1410
6Fred Roedolph 1160 0 10 0 0 00 0 0 2 X2 1 2 1 149
 Frits van Vloten 1077 0 0 1 0 1 00 00 1 0 1 X2 2 148
8Arie van der Stoep 1137 0 0 0 02 1 1 11 1 0 1 0 0 X148

 

 Groep 2kl12345678gespnt
1Aart de Bruin1 022212221222221422
2Peter PetersH20 1022121222201419
3Bert Baars10012 12102120221416
4Hans Vleghert1100010 220211221414
5Cor Leenheer100101200 2022221414
6Leen Sommeling21010012002 21201412
7Wim van der Most2000002110001 22149
8Jan Baars200020000000200 144

 

WEDSTRIJDREGLEMENT

DAMKAMPIOENSCHAP VAN DORDRECHT – 2006

Inschrijving

Aan het Damkampioenschap van Dordrecht 2006 kunnen naast leden van DC Dordrecht ook leden van andere damverenigingen en huisdammers deelnemen. Inschrijving dient schriftelijk of mondeling te geschieden aan het bestuur c.q. wedstrijdleiding.  Deelname door jeugdleden wordt alleen geaccepteerd na schriftelijke toestemming van hun ouders/verzorgers.  

 

Inschrijfgeld

Deelname door leden van DC Dordrecht is gratis; niet-leden betalen een jaarlijks door het bestuur vast te stellen inschrijfgeld.

 

Klassen

Er wordt gespeeld in 3 klassen t.w. hoofdklasse, 1e klasse en 2e klasse.

 

Groepen

De deelnemers worden in 2 groepen ingedeeld. Groep 1 zal uitsluitend uit hoofdklasse spelers bestaan. 1e en 2e klasse spelers zullen gezamenlijk in groep 2 uitkomen. Bij uitzondering kunnen spelers met de status hoofdklasse in groep 2 meespelen, dit echter buiten mededinging voor de prijzen. E.e.a. dient vooraf door het bestuur te worden goedgekeurd. Afhankelijk van het aantal deelnemers in iedere groep zal een enkele of dubbele ronde gespeeld worden. Dit is jaarlijks ter beoordeling aan het bestuur en is mede afhankelijk van het aantal beschikbare speeldagen. Voor het jaar 2006 is besloten om in groep 1 en in groep 2 een dubbele ronde te spelen.

 

Indeling

De indeling in groepen en klassen geschiedt aan de hand van de eindstanden in het voorgaande jaar. Spelers die in het voorgaande jaar niet deelnamen, of voor de eerste keer deelnemen, worden naar sterkte ingedeeld, dit ter beoordeling aan het bestuur. De indeling voor 2006 is als volgt vastgesteld:

Groep 1

#NaamKlasseRating 1-7-05 Opmerkingen
1Weteringh, Arie van de

H

1384

 
2Eijk, Rob van

H

1210

 
3Horne, Randy

H

1187

 
4Huybrechts, Fons

H

1097

 
5Kosior, Anton

H

1307

 
6Roedolph, Fred

H

1185

 
7Roedolph, Joop

H

1159

 
8Stoep, Arie van der

H

1120

 

Groep 2 

#NaamKlasseRating 1-7-05Opmerkingen
1Baars, Bert

1

844

 
2Baars, Jan

2

553

 
3Bruin, Aart de

1

992

Gedegradeerd naar 1e klasse
4Leenheer, Cor

1

774

 
5Most, Wim van der

2

Gedegradeerd naar 2e klasse
6Peters, Peter

H

978

Speelt buiten mededinging in groep 2
7Sommeling, Leen

2

551

 
8Vleghert, Hans

1

Gepromoveerd naar 1e Klasse
9Weteringh, Jan van de

H

1226

Speelt buiten mededinging in groep 2

 

Promotie/degradatie

  • De  laatste van groep 1 (hoofdklasse) degradeert naar de 1e klasse (groep 2).

  • De kampioen van de 1e klasse (groep 2)(niet noodzakelijk nummer 1) promoveert naar de hoofdklasse (groep 1).

  •  De voorlaatste van groep 1 (hoofdklasse) speelt een promotie/degradatie wedstrijd tegen nummer 2 van de 1e klasse (groep 2) (niet noodzakelijk nummer 2). De winnaar blijft/wordt hoofdklasser en heeft in 2007 het recht in groep 1 te spelen; de verliezer blijft/wordt 1e klasser en speelt in 2007 in groep 2.

  • De laagst geëindigde speler van de 1e klasse degradeert naar de 2e klasse

  • De kampioen van de 2e klasse promoveert naar de 1e klasse, tenzij deze speler op de 1e of 2e plaats in groep 2 eindigt. In dit geval volgt directe of indirecte (winst in beslissingswedstrijd tegen voorlaatste in groep 1) promotie naar de hoofdklasse (groep 1).

Bij gelijk eindigen op plaatsen die recht geven op promotie/een prijs of waar degradatie in het geding is worden er 2 beslissingspartijen gespeeld. Indien dan nog geen beslissing is gevallen zullen er partijen met een speeltempo van 10 minuten per speler volgen net zolang tot er een beslissing is gevallen. Alle beslissingspartijen zullen worden vastgesteld door de wedstrijdleider in overleg met de betrokken spelers.

 

Wedstrijdrooster

Alle deelnemers ontvangen minimaal 1 week voor aanvang van dit kampioenschap het wedstrijdrooster van de groep waarin zij gaan spelen. Er worden vaste data voor de ronden vastgesteld. In principe zullen deze in volgorde worden afgewerkt. Ook zullen een aantal inhaalronden worden gepland.

 

Aanvang wedstrijden

Behalve gedurende de zomersluiting en op feestdagen, en indien er externe of andersoortige wedstrijden zijn, worden de wedstrijden om het kampioenschap van Dordrecht op maandagavond gespeeld in “Het Kristal”, en beginnen om 19.45 uur. Op dat tijdstip worden ook de klokken aangezet behoudens voor partijen waarvan één of beide spelers vooraf dispensatie van de wedstrijdleider heeft/hebben gekregen om op een later tijdstip te beginnen. Als blijkt dat een speler zonder bericht van verhindering niet opkomt om zijn/haar partij te spelen zal na één uur de partij voor hem/haar verloren worden beschouwd.

 

Verhindering  

Deelnemers dienen op de in het clublokaal aanwezige absentielijst vroegtijdig aan te geven op welke data zij verhinderd zijn en dit ook te melden aan zijn tegenstander van die ronde. In geval van niet vooraf voorziene verhindering dient dit uiterlijk op maandag vóór 18.00 uur telefonisch aan de wedstrijdleiding te worden doorgegeven en aan zijn/haar tegenstander. De wedstrijdleiding zal dan op één van de inhaalronden de partij opnieuw vaststellen. Bij het niet nakomen van deze regel is de partij voor de speler die in gebreke is gebleven verloren (zie wedstrijdrooster met als bijlage de telefoonnummers van deelnemers).

 

Speeltempo

In  groep 1 is het speeltempo 60 zetten in 2 uur. Echter, het is spelers toegestaan in onderling overleg, en met wederzijdse goedkeuring, een versneld speeltempo toe te passen. Dit dient dan wel voor aanvang van de partij aan de wedstrijdleiding te worden meegedeeld. In groep 2 is het speeltempo 60 zetten in 1 uur en 45 minuten. Indien een partij na bovengenoemde speeltempi nog niet beslist is volgt er een verlenging van 15 minuten per speler waarna de partij uit moet zijn. Tijdens deze verlenging is noteren niet meer verplicht. Partijen kunnen alleen afgebroken worden in geval van ziekte of indien thuiskomst van een speler om dringende redenen is gewenst. Het afbreken van een partij en het vaststellen van een datum voor het uitspelen hiervan dient te geschieden in overleg met de tegenstander en de wedstrijdleider. Het uitspelen van afgebroken partijen dient uiterlijk binnen 4 weken plaats te vinden.

 

Puntentelling

Er wordt gespeeld volgens de door de KNDB gehanteerde puntentelling t.w. winst = 2 punten, remise = 1 punt, verlies = 0 punten.

 

Prijzen

Prijzen, naar keuze in de vorm van een beker of een geldbedrag, zijn beschikbaar voor de nummer 1 (kampioen) en nummer 2 in de hoofdklasse en de kampioenen van de 1e en 2e klasse. Bij toename van het aantal deelnemers in de 1e en/of de 2e klasse kan overwogen worden ook een 2e prijs in deze klassen toe te kennen. Dit jaarlijks ter beoordeling aan het bestuur.

 

Rechten m.b.t. deelname aan de externe competities

Aan het kampioenschap van Dordrecht kunnen geen rechten worden ontleend voor plaatsing in één van de DC Dordrecht teams voor de nationale competitie. De opstelling van deze teams geschiedt door het bestuur.

Voor deelname aan de provinciale clubcompetitie komen in principe alle deelnemers aan het Kampioenschap van Dordrecht en vervolgens ook spelers die niet aan de nationale competitie deelnemen als eersten in aanmerking. Voor het 1e team in de provinciale competitie plaatsen zich de eerste 6 spelers in de eindrangschikking van groep 1. De overige 2 spelers van dit team zullen door het bestuur worden aangewezen. De opstelling van het 2e of meerdere teams in de provinciale competitie geschiedt eveneens door het bestuur.

Wedstrijdleiding

De organisatie en leiding van dit kampioenschap valt onder de verantwoording van het bestuur van DC Dordrecht. De wedstrijdleiding is in handen van een wedstrijdcommissie bestaande uit Aart de Bruin (telefoon 078-6211118) en Wim van der Most (telefoon 078-6211905). Aart stelt aan de hand van de door Wim gemaakte wedstrijdroosters de wedstrijden vast. Wim houdt de uitslagen en standen bij en geeft deze wekelijks door aan Fred Roedolph en Anton Kosior voor vermelding op onze website en in ons clubblad.

 

Slotopmerking

Dit wedstrijdreglement is in overleg met de wedstrijdleiding samengesteld en goedgekeurd door het bestuur op 15 februari 2006, en wordt samen met een wedstrijdrooster aan alle deelnemers uitgereikt. Het vervangt alle voorgaande edities en zal, indien nodig, jaarlijks worden aangepast.