“OPEN SNELDAMKAMPIOENSCHAP VAN DORDRECHT 2024”

           DC Dordrecht organiseert op  ZATERDAG 15 juni 2024  van 10.00 tot ca. 16.00 uur het

 

 “OPEN SNELDAMKAMPIOENSCHAP VAN DORDRECHT 2024”

 

Dit evenement vindt plaats in:

 

 “De Prinsemarij”,  Nassauweg 2-4  te DORDRECHT

 

Wij verzoeken u uiterlijk 09.45 uur aanwezig te zijn.       Tel.nr. speelzaal: 06-16128256

 

Er kan worden deelgenomen door:

Categorie A senioren       Rating > 1150

Categorie B senioren       Rating 950 t/m1150

Categorie C senioren       Rating < 950, of geen rating

Jeugdspelers                     Worden ingedeeld in categorie A, B of C.

 

 

De KNDB ratinglijst van 1 juli 2023 zal van toepassing zijn. Inschrijving in een hogere categorie is toegestaan. Er zullen in principe 12 ronden volgens het Zwitsers systeem worden gespeeld met een speeltempo van 5 minuten per speler plus 5 seconden per zet (Fisher systeem).

 

Mede dankzij de hieronder genoemde sponsors kent dit toernooi de volgende prijzen.

Er zijn 3 geldprijzen te winnen.  In de A categorie: 50, 40 en 30.   In  B: 40, 30, 20.

In C: 30, 20, 10.  De tot nu toe ontvangen inschrijvingen zijn te vinden onder damdag in het hoofdmenu van onze website www.dcdordrecht.nl.

 

Het  inschrijfgeld  van  € 7,50  voor een ieder dient donderdag 13 juni te zijn overgemaakt op ons rekeningnummer  NL26 RABO 0346 7902 04  t.n.v. Damclub Dordrecht/Damdag.

Bij betaling in de speelzaal op de toernooidag zelf bedraagt het inschrijfgeld    € 10,00

 

In de speelzaal worden drankjes en hapjes verkocht.

 

Uw INSCHRIJVING ontvangen wij gaarne  tot uiterlijk woensdag 12 juni a.s.,  per e-mail of telefonisch bij  Anton Kosior.   E-mail:  akosior2@xs4all.nl      Telefoon: 078–6134893.

 

Bij deelname aan dit toernooi geeft U ons toestemming voor het plaatsen van foto’s, e.d. op onze website en in onze clubbladen.

 

 

SPONSORS

 

De Singel & Naber workspace solutions

 

51 JO Thaise Massage                Johannes

 

K. Onnesweg 44

 

Spaanstraat 51

 

 

Dordrecht

 

Dordrecht

 

 

      WEDSTRIJDREGLEMENT  DAMDAG  2024

 

         OPEN SNELDAMKAMPIOENSCHAP VAN DORDRECHT 2024

 

 

 

Er wordt in één groep 12 ronden Zwitsers gespeeld  met de volgende categorieën

 

Categorie A  senioren        Rating > 1150

Categorie B senioren         Rating 950 t/m1150

Categorie C senioren         Rating < 950, of geen rating

Jeugd                                   Worden ingedeeld in cat. A, B of C.

 

 

De KNDB ratinglijst van 1 juli 2023 zal van toepassing zijn. Inschrijving in een hogere categorie is toegestaan.

 

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kan vooraf door de wedstrijdleiding worden besloten om het aantal ronden aan te passen.

 

De lotingprocedure  voor de 1e ronde is als volgt.

De deelnemers worden naar sterkte(rating) ingedeeld in één groep, waarna de groep in tweeën wordt gehakt. Bij 40 deelnemers speelt nr. 1 tegen nr. 21, nr. 2 tegen nr. 22, enz. 

 

In elk van de senioren categorieën A, B en C zijn 3 geldprijzen te winnen.

 

Het speeltempo is 5 minuten per speler plus 5 seconden per zet (Fisher systeem).

 

Een speler die voor het beëindigen van de partij door de tijdcontrole gaat heeft verloren.

 

De witspelers dienen direct na afloop van hun partij het resultaat bij de wedstrijdleiding te melden. De zwartspelers zetten de schijven weer op het bord voor de volgende ronde.

 

Er wordt gespeeld volgens het 2 punten systeem d.w.z. winst is 2 punten, remise is 1 punt en verlies is 0 punten.

 

Voor alle categorieën geldt dat bij gelijk eindigen in punten op plaatsen die recht geven op een prijs de WP de doorslag geven. Zijn deze precies gelijk dan volgt het SB, daarna het onderling resultaat, vervolgens het aantal winstpartijen en als laatste de TS rating (rating van de tegenstanders).

 

Indien niet anders vermeld wordt er gespeeld volgens de spelregels van de K.N.D.B.