Nieuwspagina 2002 (en 2001)

02 – 02 – 2002

De akte van oprichting wordt getekend bij notariskantoor AKD Prinsen van Wijmen. DC Dordrecht is dus een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24339079.

01 – 07 – 2002

De officiële datum van oprichting van Damclub Dordrecht !!

17 – 06 – 2002

Op maandag 17 juni 2002 om 20 uur vindt in aanwezigheid van 19 leden de oprichtings vergadering van Damclub Dordrecht plaats in Het Kristal te Dordrecht. Met algemene stemmen worden tot bestuurslid benoemd:

Anton Kosior – Voorzitter (ex DDV’)
Frits van Vloten – Secretaris (ex DDV)
Joop de Vries – Penningmeester (ex EDDV)
André Droog – Algemeen bestuurslid (ex DDV)
Wim van de Most – Algemeen bestuurslid (ex EDDV)

Mede fusie initiatiefnemer Cor Leenheer is niet beschikbaar voor een bestuursfunctie i.v.m. emigratie (maar hij komt al spoedig weer terug naar Nederland en volgt op 15 maart 2004 Joop de Vries op als penningmeester).

Er wordt tijdens de vergadering o.a. besloten het clubblad de D.D.V.’er om te dopen tot “Dordts Damnie
uws”, en in het seizoen 2002-2003 met 2 teams zowel nationaal als provinciaal te gaan spelen.

30 – 01 – 2002

De afgevaardigden van D.D.V en E.D.D.V. komen opnieuw bijeen thuis bij Frits van Vloten. GS heeft helaas afgehaakt omdat de leden zelfstandig door willen gaan. Er worden nu spijkers met koppen geslagen en besloten om tot een fusie tussen de twee verenigingen te komen ingaande 1 juli 2002. De naam van de nieuwe vereniging zal luiden Damclub Dordrecht ofwel DC Dordrecht ofwel DCD

18 – 12 – 2001

In dagblad de Dordtenaar wordt in een gezamenlijk opgesteld persbericht melding gemaakt van de fusie besprekingen.

02 – 11 – 2001

Op initiatief van Joop de Vries, voorzitter en Cor Leenheer, penningmeester van E.D.D.V. vindt er overleg plaats met D.D.V. (Anton Kosior, voorzitter en Frits van Vloten, secretaris) en GS (Gerard Noordhoek, voorzitter en Ronald Meijer, secretaris/penningmeester) teneinde de mogelijkheden van samenwerking dan wel een fusie te bespreken. Het overleg, thuis bij Joop de Vries, verloopt in uitstekende harmonie en de bestuurs afgevaardigden stellen een intentieverklaring op waarin zij allen verklaren voorstander te zijn van vergaande samenwerking die mogelijk zou kunnen leiden tot een fusie. Het woord is nu aan de leden van D.D.V. en GS om hun fiat hieraan te verlenen. De ledenvergadering van E.D.D.V. was in een eerder stadium al akkoord gegaan.