Wedstrijdreglement Sneldamkampioenschap

 

WEDSTRIJDREGLEMENT

SNELDAMKAMPIOENSCHAP VAN DC DORDRECHT – 2018

 

Inschrijving

Aan het Sneldamkampioenschap van DC Dordrecht 2018 kunnen alleen leden van

DC Dordrecht deelnemen. Deelname door jeugdleden wordt alleen geaccepteerd na  toestemming van hun ouders/verzorgers. 

 

Inschrijfgeld

De deelname aan dit toernooi is gratis.

 

Speeldata

Om het Sneldamkampioenschap van DC Dordrecht wordt gedurende 3 clubavonden gespeeld. Aanvang van de wedstrijden is 20.00 uur. Deelnemers dienen uiterlijk om 19.45 uur aanwezig te zijn om de wedstrijdleiding in de gelegenheid te stellen de namen in Toernooimanager op de Laptop in te voeren.

 

Spelregels

Er worden in principe per avond 8 ronden gespeeld volgens het Zwitsers systeem op weerstandspunten en vervolgens op SB. Het staat de wedstrijdleiding echter vrij om hier van af te wijken, maar dit moet uiteraard wel kenbaar gemaakt worden.

Zo ontstaat er na iedere avond een ranglijst waarbij de nummer 1 100 punten krijgt, de nummer 2 98 punten enz. Men is niet verplicht om alle drie clubavonden mee te spelen. Na de laatste avond wordt een eindklassement samengesteld waarbij de twee beste resultaten meetellen. Om in het eindklassement te worden opgenomen dient men minimaal 2 avonden mee te doen. Bij gelijk eindigen in het eindklassement geeft het 3e resultaat de doorslag.

 

Speeltempo

Per partij heeft iedere speler 5 minuten bedenktijd plus 5 seconde per zet volgens het Fischer systeem.

 

Puntentelling

Er wordt gespeeld volgens de door de KNDB gehanteerde puntentelling t.w. winst = 2 punten, remise = 1 punt, verlies = 0 punten.

 

Prijzen

Een prijs in de vorm van een jaarlijks door het bestuur vast te stellen geldbedrag is

beschikbaar voor de hoogst geëindigde in de volgende 2 rating categorieën:

 

Categorie  A   1000  of hoger

Categorie  B   Tot en met 999

 

Indeling in deze categorieën vindt plaats volgens de KNDB ratinglijst per 1 juli 2017.

 

Mocht één van de twee categorieën veel meer deelnemers hebben dan de andere, dan kan het bestuur besluiten om in deze categorie een extra(2e) prijs in te voeren.

 

Wedstrijdleiding

De organisatie en leiding van dit kampioenschap valt onder de verantwoording van het bestuur van DC Dordrecht. De wedstrijdleiding is in handen van:

 

Anton Kosior

078-6134893  

 akosior2@xs4all.nl