Wedstrijdreglement Clubkampioenschap

WEDSTRIJDREGLEMENT

CLUBKAMPIOENSCHAP VAN DC DORDRECHT – 2018

 

Inschrijving

Aan het Clubkampioenschap van DC Dordrecht  2018  kunnen alleen leden van

DC Dordrecht deelnemen. Deelname door jeugdleden wordt alleen geaccepteerd na  toestemming van hun ouders/verzorgers. 

 

Inschrijfgeld

De deelname aan dit kampioenschap is gratis.

 

Groepen

Er wordt in 1 groep gespeeld waarbij de spelers in 4 categorieën zijn ingedeeld waarvoor verschillende puntentellingen gelden (zie puntentelling). Bij gelijk eindigen op de 1e plaats is de speler die de minste wedstrijden heeft gespeeld clubkampioen. Indien spelers evenveel wedstrijden hebben gespeeld worden er 2 beslissingspartijen gespeeld. Indien dan nog geen beslissing is gevallen zullen er sneldampartijen volgen, per partij heeft iedere speler 5 minuten bedenktijd plus 5 seconden per zet volgens het Fischer sijsteem. Net zolang tot er een beslissing is gevallen. Alle beslissingspartijen zullen worden vastgesteld door de wedstrijdleider in overleg met de betrokken spelers.

 

Wedstrijdrooster

Er is geen wedstrijdrooster. Dit clubkampioenschap is bedoeld om spelers die niet kunnen spelen om het Kampioenschap van Dordrecht of in een teamwedstrijd van DC Dordrecht toch een serieuze partij te kunnen dammen tijdens de clubavond. Deelname is derhalve op vrijwillige basis. Als er op een avond meerdere deelnemers zijn zal de wedstrijdleiding een rooster samenstellen waarbij we er van uitgaan dat eerst de hoogst geklasseerde  spelers in de tussenstand tegen elkaar spelen. Wanneer een speler geen wedstrijd kan spelen (dus bij een oneven aantal spelers) krijgt deze een uitslag van 2-0 (tegen dummy).

Er mag gedurende het jaar onbeperkt tegen elkaar worden gespeeld, maar het streven is dat iedereen eerst 2 keer tegen dezelfde tegenstander speelt. Bij de 1e partij wordt getost om de kleur, bij een eventuele volgende partij tussen dezelfde spelers worden de kleuren steeds gewisseld.

 

Aanvang wedstrijden

Van januari t/m december, met uitzondering van de feestdagen, kunnen wedstrijden om het Clubkampioenschap van DC Dordrecht iedere dinsdagavond vanaf 20.00 uur in “De Prinsemarij” worden gespeeld. Men dient echter om 19.50 uur aanwezig te zijn om recht te hebben om te spelen als er een rooster gemaakt moet worden.

 

Speeltempo

Het speeltempo is 50 minuten + 1 minuut per zet.

 

Voor de puntentelling worden de deelnemers naar rating ingedeeld in vier categorieën A, B, C en D. De indeling vindt plaats volgens de KNDB ratinglijst per 1 juli 2017.

 

A =      > 1200

B =         1000 – 1199

C =           800 –   999

D =      <  800

 

De puntentelling is als volgt:

  • Voor iedere wedstrijd krijgt een speler automatisch 1 punt
  • Bij winst krijgt een speler 2 punten (uitslag 3-1)
  • Bij remise krijgt een speler 1 punt (uitslag 2-2)
  • Een speler van een lagere categorie krijgt bij winst tegen een speler uit een hogere categorie 2 punten extra per categorie ( b.v. uitslag 5-1, 7-1 of 9-1)
  • Een speler van een lagere categorie krijgt bij remise tegen een speler uit een hogere categorie 1 punt extra per categorie ( b.v. uitslag 3-2, 4-2 of 5-2)

 

De bedoeling  van dit systeem is om het krachtverschil in aanmerking te nemen. Met andere woorden een speler uit een lagere categorie die tegen een speler speelt uit een hogere categorie en een goed resultaat bereikt wordt extra beloond.

 

Prijs

Een prijs in de vorm van een jaarlijks door het bestuur vast te stellen geldbedrag is

beschikbaar voor de hoogst geëindigde speler, die tevens clubkampioen van Damclub Dordrecht is. Ook is er een wisselbeker voor hem/haar beschikbaar.

 

Wedstrijdleiding

De organisatie en leiding van dit kampioenschap valt onder de verantwoording van het bestuur van DC Dordrecht. De wedstrijdleiding is in handen van:

 

Anton Kosior

 078-6134893

 

* akosior2@xs4all.nl

 

 

              Het clublokaal is vanaf 18.55 uur bereikbaar op ( 06-13977743