DAMDAG 2020

Wegens het Coronavirus gaat de damdag niet door. nadere informatie volgt.

 

        DC Dordrecht organiseert op  ZATERDAG  27 juni 2020  van  10.00 tot ca. 17.00 uur het

 

 “OPEN SNELDAMKAMPIOENSCHAP VAN DORDRECHT 2020”

 

Dit evenement vindt plaats in:

 

 “De Prinsemarij”,  Nassauweg 2-4  te DORDRECHT

 

Wij verzoeken u uiterlijk 09.45 uur aanwezig te zijn.       Tel.nr. speelzaal : 06-13977743

 

Er kan worden deelgenomen door:

Categorie A  senioren       Rating > 1150

Categorie B senioren        Rating 950 t/m1150

Categorie C senioren        Rating < 950, of geen rating

Junioren                               17 t/m 19 jaar (worden ingedeeld in categorie A, B of C)

Aspiranten                           14 t/m 16 jaar

Pupillen                                 11 t/m 13 jaar

Welpen                                  t/m 10 jaar

 

De KNDB ratinglijst van 1 juli 2019 zal van toepassing zijn. Inschrijving in een hogere categorie is toegestaan. Er zullen 12 ronden volgens het Zwitsers systeem worden gespeeld met een speeltempo van 5 minuten per speler plus 5 seconden per zet (Fisher systeem). Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kan vooraf door de wedstrijdleiding besloten worden het aantal ronden aan te passen.

 

Dankzij  de hieronder genoemde sponsor kent dit toernooi een goed gevulde prijzenpot. Er zijn 4 geldprijzen te winnen. In de A categorie: 100, 75, 50 en 25.  In  B en C : 40, 30, 20 en 10.   Voor de jeugd zijn in iedere categorie 3 bekers beschikbaar. De tot nu toe ontvangen inschrijvingen zijn te vinden onder damdag in het hoofdmenu van onze website www.dcdordrecht.nl.

 

Het  inschrijfgeld  van  € 7,50  voor een ieder dient voor 25 juni  te zijn overgemaakt op ons rekeningnummer  NL26 RABO 0346 7902 04  t.n.v. Damclub Dordrecht/Damdag.

Bij betaling in de speelzaal op de toernooidag zelf bedraagt het inschrijfgeld    € 10,00

 

In de speelzaal worden diverse drankjes en hapjes verkocht.

 

Uw INSCHRIJVING ontvangen wij gaarne  tot uiterlijk donderdag 25 juni a.s.,  per e-mail of telefonisch bij  Anton Kosior.     E-mail:  akosior2@xs4all.nl        Telefoon: 078 – 6134893.

 

Bij deelname aan dit toernooi geeft U ons toestemming voor het plaatsen van foto’s, e.d. op onze website en in onze clubbladen.

 

SPONSOR

 

De Singel & Naber Kantoorvormgeving

 

K. Onnesweg 44

 

Dordrecht

 

WEDSTRIJDREGLEMENT  DAMDAG  2020

 

         OPEN SNELDAMKAMPIOENSCHAP VAN DORDRECHT 2020

 

 

 

Er wordt in één groep 12 ronden Zwitsers gespeeld  met de volgende categorieën

 

Categorie A   senioren        Rating > 1150

Categorie B senioren          Rating 950 t/m1150

Categorie C senioren          Rating < 950, of geen rating

Junioren                                17 t/m 19 jaar (worden ingedeeld in cat. A, B of C)

Aspiranten                            14 t/m 16 jaar

Pupillen                                 11 t/m 13 jaar

Welpen                                  t/m 10 jaar

 

 

De KNDB ratinglijst van 1 juli 2019 zal van toepassing zijn. Inschrijving in een hogere categorie is toegestaan.

 

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kan vooraf door de wedstrijdleiding worden besloten om het aantal ronden aan te passen.

 

De lotingprocedure  voor de 1e ronde is als volgt.

De deelnemers worden naar sterkte ingedeeld in groepen van 20. De nummer 1 speelt dan tegen 21, 2 tegen 22, 41 tegen 61, 42 tegen 62, enz.  Tevens zal getracht worden zoveel mogelijk clubgenoten en familieleden tegen elkaar te laten spelen.

 

In elk van de senioren categorieën A, B en C zijn 4 geldprijzen te winnen, en voor de aspiranten, pupillen en welpen zijn in iedere categorie 3 bekers beschikbaar.

 

Het speeltempo is 5 minuten per speler plus 5 seconden per zet (Fisher systeem).

 

Een speler die voor het beëindigen van de partij door de tijdcontrole gaat heeft verloren.

 

De wit spelers dienen direct na afloop van hun partij het resultaat bij de wedstrijdleiding te melden. De zwart spelers zetten de schijven weer op het bord voor de volgende ronde.

 

Er wordt gespeeld volgens het 2 punten systeem d.w.z. winst is 2 punten, remise is 1 punt en verlies is 0 punten.

 

Voor alle categorieën geldt dat bij gelijk eindigen in punten op plaatsen die recht geven op een prijs de WP de doorslag geven. Zijn deze precies gelijk dan volgt het SB, daarna het onderling resultaat, vervolgens het aantal winstpartijen en als laatste de TS rating (rating van de tegenstanders).

 

Indien niet anders vermeld wordt er gespeeld volgens de spelregels van de K.N.D.B.