Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

REVISIE 2 (20-06-2011)

ARTIKEL

INHOUD

1

NAAM, ZETEL, INSCHRIJVING KAMER VAN KOOPHANDEL

2

DOEL

3

LIDMAATSCHAP

4

CONTRIBUTIE

5

BEGUNSTIGERS

6

WEDSTRIJDEN

7

BESTUUR

8

BESTUURSBEVOEGDHEDEN EN WERKZAAMHEDEN

9

ALGEMENE LEDENVERGADERING

10

REGLEMENTSWIJZIGING

11

SLOTBEPALING