Kampioenschap van Dordrecht 2005

In de Hoofdklasse wist Anton Kosior dit jaar de titel te bemachtigen. Hij volgt hiermee Arie van de Weteringh op die niet verder reikte dan de 2e plaats. Lauw Dingemans is gedegradeerd naar de 1e Klasse.

In Groep 2 werd Frits van Vloten kampioen van de 1e Klasse en degradeerde Wim van der Most naar de 2e klasse.  In de 2e Klasse is ons nieuwe lid Hans Vleghert met overmacht kampioen geworden en promoveert daarmee naar de 1e Klasse.

 

DE KAMPIOENEN VAN DORDRECHT

Anton Kosior

Hoofdklasse

Frits van Vloten

1e Klasse

Hans Vleghert

2e Klasse

GROEP 1 – HOOFDKLASSE

 

EINDSTAND

R

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

W

G

R

V

PT

1

Anton Kosior                   

1307

 

1

1

1

1

1

2

1

2

2

2

10

4

6

0

14

2

Arie van de Weteringh1384

1

 

0

2

2

0

1

2

2

1

2

10

5

3

2

13

3

Rob van Eijk

1210

1

2

 

1

0

2

2

2

0

0

2

10

5

2

3

12

4

Randy Horne

1187

1

0

1

 

1

2

2

2

2

1

0

10

4

4

2

12

5

Fred Roedolph

1185

1

0

2

1

 

1

2

1

1

2

1

10

3

6

1

12

6

Herman Meijer

1306

1

2

0

0

1

 

1

2

1

1

2

10

3

5

2

11

7

Arie van der Stoep

1120

0

1

0

0

0

1

 

1

2

2

1

10

2

4

4

8

8

Fons Huybrechts

1097

1

0

0

0

1

0

1

 

1

2

2

10

2

4

4

8

9

Martin van Dijk

1173

0

0

2

0

1

1

0

1

 

1

2

10

2

4

4

8

10

Joop Roedolph

1159

0

1

2

1

0

1

0

0

1

 

1

10

1

5

4

7

11

Lauw Dingemans

1064

0

0

0

2

1

0

1

0

0

1

 

10

1

3

6

5

GROEP 2 – 1e EN 2e KLASSE

 

EINDSTAND

Kl

R

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

W

G

R

V

PT

1

Jan v.d. Weteringh*

H

1226

 

343343444

18

14

4

0

32

2

Frits van Vloten

1

10791 33344444

18

13

4

1

30

3

Peter Peters

1

97801 3433444

18

11

4

3

26

4

Bert Baars

1

844111

 

3

443241887323

5

Aart de Bruin *

H

9921101 333441876520

6

Hans Vleghert

2

00101 2344

18

 5

 3

9

 15

7

Cor Leenheer

1

774101012 1441854914

8

Wim van der Most

1

0001113 33

18

3

6

9

12

9

Leen Sommeling

2

55120000001 2

18

1

3

14

5

10

Jan Baars

2

553000000012

 

18

1

1

16

3

*Spelen buiten mededinging mee in groep 2

WEDSTRIJDREGLEMENT

DAMKAMPIOENSCHAP VAN DORDRECHT – 2005

Inschrijving

Aan het Damkampioenschap van Dordrecht 2005 kunnen naast leden van DC Dordrecht ook leden van andere damverenigingen en huisdammers deelnemen. Vanaf 2006 dient inschrijving schriftelijk te geschieden d.m.v. een door de secretaris aan alle seniorleden en, op aanvraag, aan andere belangstellenden te verstrekken inschrijfformulier. Deelname door jeugdleden wordt alleen geaccepteerd na schriftelijke toestemming van hun ouders/verzorgers.  

Inschrijfgeld

Deelname door leden van DC Dordrecht is gratis; niet-leden betalen een jaarlijks door het bestuur vast te stellen inschrijfgeld.

Klassen

Er wordt gespeeld in 3 klassen t.w. hoofdklasse, 1e klasse en 2e klasse.

Groepen

De deelnemers worden in 2 groepen ingedeeld. Groep 1 zal uitsluitend uit hoofdklasse spelers bestaan. 1e en 2e klasse spelers zullen gezamenlijk in groep 2 uitkomen. Bij uitzondering kunnen spelers met de status hoofdklasse in groep 2 meespelen, dit echter buiten mededinging. E.e.a. dient vooraf door het bestuur te worden goedgekeurd. Afhankelijk van het aantal deelnemers in iedere groep zal een enkele of dubbele ronde gespeeld worden. Dit is jaarlijks ter beoordeling aan het bestuur en is mede afhankelijk van het aantal beschikbare speeldagen. Voor het jaar 2005 is besloten om in groep 1 een enkele en in groep 2 een dubbele ronde te spelen.

Indeling

De indeling in groepen en klassen geschiedt aan de hand van de eindstanden in het voorgaande jaar. Spelers die in het voorgaande jaar niet deelnamen, of voor de eerste keer deelnemen, worden naar sterkte ingedeeld, dit ter beoordeling aan het bestuur.

De indeling voor 2005 is als volgt vastgesteld:

Groep 1 

#

Naam

Klasse

Rating 1-7-04

Opmerkingen

1

Dingemans, Lauw

H

1165

Gepromoveerd naar hoofdklasse

2

Dijk, Martin van

H

1194

Ingedeeld in groep 1 op basis van rating

3

Eijk, Rob van

H

1186

 

4

Horne, Randy

H

1151

 

5

Huybrechts, Fons

H

1076

 

6

Kosior, Anton

H

1302

 

7

Meijer, Herman

H

1320

Ingedeeld in groep 1 op basis van rating

8

Roedolph, Fred

H

1169

 

9

Roedolph, Joop

H

1160

 

10

Stoep, Arie van      der

H

1107

 

11

Weteringh, Arie v.d.

H

1366

 

 Groep 2 

#

Naam

Klasse

Rating 1-7-04

Opmerkingen

1

Baars, Bert

1

839

 

2

Baars, Jan

2

605

 

3

Bruin, Aart de

H

968

Gepromoveerd naar hoofdklasse, maar speelt buiten mededinging in groep 2

4

Leenheer, Cor

1

850

 

5

Most, Wim van der

1

Gepromoveerd naar 1e klasse

6

Peters, Peter

1

 

7

Sommeling, Leen

2

 

8

Vleghert, Hans

2

 

9

Vloten, Frits van

1

1052

Gedegradeerd naar 1e klasse

10

Weteringh, Jan v.d.

H

1211

Speelt buiten mededinging in groep  2

 Promotie/degradatie

·        De nummers laatst en voorlaatst in de eindstand van groep 1 (hoofdklasse) degraderen naar groep 2 (1e klasse).

·        De nummers 1 en 2 in de eindstand van groep 2  (1e en 2e klasse) promoveren naar groep 1 (hoofdklasse).

·        De laagst geëindigde speler van de 1e klasse degradeert naar de 2e klasse.

·        De kampioen van de 2e klasse promoveert naar de 1e klasse, tenzij deze speler op de 1e of 2e plaats in groep 2 eindigt. In dit geval volgt promotie naar de hoofdklasse (groep 1).

 Bij gelijk eindigen op plaatsen die recht geven op promotie/een prijs of waar degradatie in het geding is worden er 2 beslissingspartijen gespeeld. Indien dan nog geen beslissing is gevallen zullen er partijen met een speeltempo van 10 minuten per speler volgen net zolang tot er een beslissing is gevallen. Alle beslissingspartijen zullen worden vastgesteld door de wedstrijdleider in overleg met de betrokken spelers.

Wedstrijdrooster

Alle deelnemers ontvangen minimaal 1 week voor aanvang van dit kampioenschap het wedstrijdrooster van de groep waarin zij gaan spelen. Er worden geen vaste data voor de ronden vastgesteld maar In principe zullen deze in volgorde worden afgewerkt. Echter, de wedstrijdleider heeft het recht om hiervan af te wijken. Bij veel verhindering kan hij besluiten om een andere ronde of zelfs partijen uit verschillende ronden te laten spelen om zo te voorkomen dat het kampioenschap teveel uitloopt.  

Aanvang wedstrijden

Behalve gedurende de zomersluiting en op feestdagen, en indien er externe of andersoortige wedstrijden zijn, worden de wedstrijden om het kampioenschap van Dordrecht op maandagavond gespeeld in “Het Kristal”, en beginnen om 19.45 uur.

Op dat tijdstip worden ook de klokken aangezet behoudens voor partijen waarvan één of beide spelers vooraf dispensatie van de wedstrijdleider heeft/hebben gekregen om op een later tijdstip te beginnen. Als blijkt dat een speler zonder bericht van verhindering niet opkomt om zijn/haar partij te spelen zal na één uur de partij voor hem/haar verloren worden beschouwd.

Verhindering  

Deelnemers dienen op de in het clublokaal aanwezige absentielijst vroegtijdig aan te geven op welke data zij verhinderd zijn. In geval van niet vooraf voorziene verhindering dient dit uiterlijk op maandag vóór 18.00 uur telefonisch aan de wedstrijdleiding te worden doorgegeven.

Speeltempo

In beide groepen is het speeltempo 60 zetten in 2 uur. Echter, het is spelers toegestaan in onderling overleg, en met wederzijdse goedkeuring, een versneld speeltempo toe te passen. Dit dient dan wel voor aanvang van de partij aan de wedstrijdleiding te worden meegedeeld. Indien de partij nog niet beslist is volgt er een verlenging van 15 minuten per speler waarna de partij uit moet zijn. Tijdens deze verlenging is noteren niet meer verplicht. Partijen kunnen alleen afgebroken worden in geval van ziekte of indien thuiskomst van een speler om dringende redenen is gewenst. Het afbreken van een partij en het vaststellen van een datum voor het uitspelen hiervan dient te geschieden in overleg met de tegenstander en de wedstrijdleider. Het uitspelen van afgebroken partijen dient uiterlijk binnen 4 weken plaats te vinden.

Puntentelling

Er wordt gespeeld volgens de door de KNDB gehanteerde puntentelling t.w. winst = 2 punten, remise = 1 punt, verlies = 0 punten.

Prijzen

Prijzen, naar keuze in de vorm van een beker of een geldbedrag, zijn beschikbaar voor de nummer 1 (kampioen) en nummer 2 in de hoofdklasse en de kampioenen van de 1e en 2e klasse. Bij toename van het aantal deelnemers in de 1e en/of de 2e klasse kan overwogen worden ook een 2e prijs in deze klassen toe te kennen. Dit jaarlijks ter beoordeling aan het bestuur.

Rechten m.b.t. deelname aan de externe competities

Aan het kampioenschap van Dordrecht kunnen geen rechten worden ontleend voor plaatsing in één van de DC Dordrecht teams voor de nationale competitie. De opstelling van deze teams geschiedt door het bestuur.

Voor deelname aan de provinciale clubcompetitie komen in principe alle deelnemers aan het Kampioenschap van Dordrecht en vervolgens ook spelers die niet aan de nationale competitie deelnemen als eersten in aanmerking. Voor het 1e team in de provinciale competitie plaatsen zich de eerste 6 spelers in de eindrangschikking van groep 1.

De overige 2 spelers van dit team zullen door het bestuur worden aangewezen. De opstelling van het 2e of meerdere teams in de provinciale competitie geschiedt eveneens door het bestuur.

Wedstrijdleiding

De organisatie en leiding van dit kampioenschap valt onder de verantwoording van het bestuur van DC Dordrecht. De wedstrijdleiding is in handen van een wedstrijdcommissie bestaande uit Aart de Bruin (telefoon 078-6211118) en Wim van der Most (telefoon 078-6211905). Aart stelt aan de hand van de door Wim gemaakte wedstrijdroosters de wedstrijden vast. Wim houdt de uitslagen en standen bij en geeft deze wekelijks door aan Fred Roedolph voor vermelding op onze website en in ons clubblad.

Slotopmerking

Dit wedstrijdreglement is in overleg met de wedstrijdleiding samengesteld en goedgekeurd door het bestuur op 30 november 2004, en wordt samen met een wedstrijdrooster aan alle deelnemers uitgereikt. Het vervangt alle voorgaande edities en zal, indien nodig, jaarlijks worden aangepast.