Welkom op de website van

Damclub Dordrecht

 

Wedstrijdreglement Sneldamkampioenschap 2016

Inschrijving

Aan het Sneldamkampioenschap van DC Dordrecht 2016 kunnen alleen leden van DC Dordrecht deelnemen. Deelname door jeugdleden wordt alleen geaccepteerd na  toestemming van hun ouders/verzorgers. 

Inschrijfgeld

De deelname aan dit toernooi is gratis.

Speeldata

Om het Sneldamkampioenschap van DC Dordrecht wordt gedurende 3 clubavonden gespeeld. Aanvang van de wedstrijden is 20.00 uur. Deelnemers dienen uiterlijk om 19.45 uur aanwezig te zijn om de wedstrijdleiding in de gelegenheid te stellen de namen in Toernooimanager op de Laptop in te voeren.

Spelregels

Er worden in principe per avond 8 ronden gespeeld volgens het Zwitsers systeem op weerstandspunten en vervolgens op SB. Het staat de wedstrijdleiding echter vrij om hier van af te wijken, maar dit moet uiteraard wel kenbaar gemaakt worden.

Zo ontstaat er na iedere avond een ranglijst waarbij de nummer 1 100 punten krijgt, de nummer 2 98 punten enz. Men is niet verplicht om alle drie clubavonden mee te spelen. Na de laatste avond wordt een eindklassement samengesteld waarbij de twee beste resultaten meetellen. Om in het eindklassement te worden opgenomen dient men minimaal 2 avonden mee te doen. Bij gelijk eindigen in het eindklassement geeft het 3e resultaat de doorslag.

Speeltempo

Per partij heeft iedere speler 5 minuten bedenktijd plus 5 seconde per zet volgens het Fischer systeem.

 Puntentelling

Er wordt gespeeld volgens de door de KNDB gehanteerde puntentelling t.w. winst = 2 punten, remise = 1 punt, verlies = 0 punten.

Prijzen

Een prijs in de vorm van een jaarlijks door het bestuur vast te stellen geldbedrag is beschikbaar voor de hoogst geëindigde in de volgende 4 rating categorieën:

Categorie  A  > 1200

Categorie  B    1000 -1199

Categorie  C      800 – 999

Categorie  D    <800>

<800>

Indeling in deze categorieën vindt plaats volgens de KNDB ratinglijst per 1 juli 2015.

Rechten m.b.t. deelname aan de externe competities

Aan het Sneldamkampioenschap van DC Dordrecht kunnen geen rechten worden ontleend voor plaatsing in één van de DC Dordrecht teams voor de nationale en provinciale competities.

Wedstrijdleiding

De organisatie en leiding van dit kampioenschap valt onder de verantwoording van het bestuur van DC Dordrecht. De wedstrijdleiding is in handen van:

Wim Verschoor

06-53415474  

wimenmarianne@xs4all.nl

Fred Roedolph

078-6178477

a.roedolph@upcmail.nl

 

Fred bedient de laptop (het invoeren van de namen van de deelnemers, het vaststellen van roosters en het invoeren van de uitslagen in Toernooimanager). Hij stuurt na elk van de 3 ronden de uitslagen en standen naar  a) Webmaster Cor Leenheer voor vermelding op onze website www.dcdordrecht.nl op de pagina Sneldamkampioenschap bij Interne Wedstrijden en  b)  Anton Kosior voor vermelding in ons clubblad.

Slotopmerking

Dit wedstrijdreglement is door het bestuur en de wedstrijdleiding samengesteld en staat vermeld op onze website www.dcdordrecht.nl onder Interne Wedstrijden. Het kan indien gewenst jaarlijks worden aangepast.