Welkom op de website van

Damclub Dordrecht

 

Wedstrijdreglement Clubkampioenschap 2016

Inschrijving

Aan het Clubkampioenschap van DC Dordrecht  2016  kunnen alleen leden van DC Dordrecht deelnemen. Deelname door jeugdleden wordt alleen geaccepteerd na  toestemming van hun ouders/verzorgers. 

Inschrijfgeld

De deelname aan dit kampioenschap is gratis.

Groepen

Er wordt in 1 groep gespeeld waarbij de spelers in 4 categorieën zijn ingedeeld waarvoor verschillende puntentellingen gelden (zie puntentelling). Bij gelijk eindigen op de 1e plaats is de speler die de minste wedstrijden heeft gespeeld clubkampioen. Indien spelers evenveel wedstrijden hebben gespeeld worden er 2 beslissingspartijen gespeeld. Indien dan nog geen beslissing is gevallen zullen er sneldampartijen volgen, per partij heeft iedere speler 5 minuten bedenktijd plus 5 seconden per zet volgens het Fischer sijsteem. Net zolang tot er een beslissing is gevallen. Alle beslissingspartijen zullen worden vastgesteld door de wedstrijdleider in overleg met de betrokken spelers.

Wedstrijdrooster

Er is geen wedstrijdrooster. Dit clubkampioenschap is bedoeld om spelers die niet kunnen spelen om het Kampioenschap van Dordrecht of in een teamwedstrijd van DC Dordrecht toch een serieuze partij te kunnen dammen tijdens de clubavond. Deelname is derhalve op vrijwillige basis. Als er op een avond meerdere deelnemers zijn zal de wedstrijdleiding een rooster samenstellen waarbij we er van uitgaan dat eerst de hoogst geklasseerde  spelers in de tussenstand tegen elkaar spelen. Wanneer een speler geen wedstrijd kan spelen (dus bij een oneven aantal spelers) krijgt deze een uitslag van 2-0 (tegen dummy).

Er mag gedurende het jaar onbeperkt tegen elkaar worden gespeeld, maar het streven is dat iedereen eerst 2 keer tegen dezelfde tegenstander speelt. Bij de 1e partij wordt getost om de kleur, bij een eventuele volgende partij tussen dezelfde spelers worden de kleuren steeds gewisseld. De wedstrijden en uitslagen dienen te worden gemeld aan de wedstrijdleiding.

Aanvang wedstrijden

Van januari t/m december, met uitzondering van de feestdagen, kunnen wedstrijden om het Clubkampioenschap van DC Dordrecht iedere maandagavond vanaf 20.00 uur in “Het Kristal” worden gespeeld. Men dient echter om 19.45 uur aanwezig te zijn om recht te hebben om te spelen als er een rooster gemaakt moet worden.

Speeltempo

Het speeltempo is 50 zetten in 1uur en 30 minuten. Echter, het is de spelers toegestaan in onderling overleg, en met wederzijdse goedkeuring, een afwijzend  speeltempo toe te passen. Dit dient dan voor aanvang van de partij aan de wedstrijdleiding te worden medegedeeld. Indien de partij dan nog niet beslist is volgt er een verlenging van 15 minuten per speler waarna de partij uit moet zijn. Tijdens deze verlenging is noteren niet meer verplicht. Partijen kunnen alleen afgebroken worden in geval van ziekte of indien thuiskomst van een speler om dringende redenen is gewenst. Het afbreken van een partij en het vaststellen van een datum voor het uitspelen hiervan dient te geschieden in overleg met de tegenstander en de wedstrijdleider.

Puntentelling

Voor de puntentelling worden de deelnemers naar rating  ingedeeld in vier categorieën A, B, C en D. De indeling vindt plaats volgens de KNDB ratinglijst per 1 juli 2015. 

A =      > 1200

B =         1000 – 1199

C =           800 –   999

D =      <   800

De puntentelling is als volgt:

·             Voor iedere wedstrijd krijgt een speler automatisch 1 punt

·             Bij winst krijgt een speler 2 punten (uitslag 3-1)

·             Bij remise krijgt een speler 1 punt (uitslag 2-2)

·             Een speler van een lagere categorie krijgt bij winst tegen een speler uit een hogere categorie 2 punten extra per categorie ( b.v. uitslag 5-1, 7-1 of 9-1)

·             Een speler van een lagere categorie krijgt bij remise tegen een speler uit een hogere categorie 1 punt extra per categorie ( b.v. uitslag 3-2, 4-2 of 5-2)

De bedoeling  van dit systeem is om het krachtverschil in aanmerking te nemen. Met andere woorden een speler uit een lagere categorie die tegen een speler speelt uit een hogere categorie en een goed resultaat bereikt wordt extra beloond.

Prijzen

Een prijs in de vorm van een jaarlijks door het bestuur vast te stellen geldbedrag is beschikbaar voor de hoogst geëindigde in iedere rating categorie. Voor de algemeen clubkampioen (de nummer 1 op de eindranglijst) is er een wisselbeker beschikbaar.

Rechten m.b.t. deelname aan de externe competities

Aan het Clubkampioenschap van DC Dordrecht kunnen géén rechten worden ontleend voor plaatsing in één van de DC Dordrecht teams voor de nationale en provinciale competities.

Wedstrijdleiding

De organisatie en leiding van dit kampioenschap valt onder de verantwoording van het bestuur van DC Dordrecht. De wedstrijdleiding is in handen van:

Wim Verschoor

06-53415474

 wimenmarianne@xs4all.nl

 

              Het clublokaal is vanaf 18.45 uur bereikbaar op 06-13977743            

Webmaster Cor Leenheer vermeldt de uitslagen die hij iedere week van Wim per e-mail ontvangt en de stand op onze website www.dcdordrecht.nl op de pagina Clubkampioenschap bij Interne Wedstrijden. Wim stuurt de uitslagen ook naar Anton Kosior voor vermelding in ons clubblad.

Slotopmerking

Dit wedstrijdreglement is door het bestuur en de wedstrijdleiding samengesteld en staat vermeld op onze website www.dcdordrecht.nl onder Interne Wedstrijden. Het kan indien gewenst jaarlijks worden aangepast.

Bijlage:                                                                                                                                           

De potentiële deelnemers aan het Clubkampioenschap 2016 zijn als volgt ingedeeld:

 

Categorie A  (> 1200)

Categorie  B (1000-1199)

Naam

Rating

Naam

Rating

Arie v.d. Weteringh

1369

Joop Roedolph

1179

Rob van Eijk

1293

Randy Horne

1148

Nico Knoops

1281

Wim Verschoor

1148

Anton Kosior

1279

Fred Roedolph

1143

Pim Arts

1205

Harry van Hofwegen

1084

Job Arts

1202

 

 

                                             

 

Categorie C  (800-999)

Categorie  D (< 800)

Naam

Rating

Naam

Rating

Aart de Bruin

962

Joop de Vries

788

Wout Kroonen 

942

Cor Leenheer

761

Ratan Ganeshie

909

 

 

David Visser

874

 

 

Simon Rompa

882

 

 

Kees Osté

801